CSR

Bij Medicom willen we er samen voor zorgen dat de wereld veiliger en gezonder wordt door consistente en betrouwbare bescherming te bieden.
MVO Kolmi Hopen

CSR-engagement bij Medicom

In 2021 heeft Medicom haar wens bevestigd om deel uit te maken van een meer duurzame ontwikkeling door haar inzet voor een CSR (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) aanpak.

Het is in die zin dat we besloten hebben onze maatschappelijke aanpak te ontwikkelen en te structureren op basis van de centrale vragen van ISO 26000.

Onze missie is gebaseerd op verbintenissen die onze inzet voor duurzame ontwikkeling weerspiegelen: beheersing van onze impact op het milieu, de prestaties van onze teams, de kwaliteit van onze producten, de dynamiek van onze projecten en onze inzet voor onze klanten en partners.

Onze inzet is voor het 2e jaar op rij beloond met de zilveren medaille van Ecovadis.

Sinds 2023 hebben we ons ook gecommitteerd aan het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en de tien principes rond mensenrechten, arbeidsnormen, het milieu en anticorruptie.

Onze CSR-verbintenissen

Gemeenschap

We zetten ons in voor het welzijn van mensen over de hele wereld door persoonlijke beschermingsmiddelen van hoge kwaliteit te leveren, een veilige werkomgeving te garanderen en bij te dragen aan de ontwikkeling van gemeenschappen door middel van ons filantropisch werk.

 

Klimaat

We streven ernaar onze ecologische voetafdruk te verkleinen en een duurzamer milieu te bevorderen door onze activiteiten te optimaliseren en innovatieve, milieuvriendelijke producten te ontwikkelen.

Op deze manier willen we onze verantwoordelijkheid nemen voor onze impact op het milieu en bijdragen aan een duurzamere toekomst voor toekomstige generaties.

 

Onze impact op het milieu

 

Handel

We ondersteunen mensenrechten en ethische arbeid, in lijn met internationale principes (UVRM, Fundamentele Principes en Rechten op het Werk, Principes voor Bedrijf en Mensenrechten).

We zorgen ervoor dat we voldoen aan de wet- en regelgeving die van kracht is in de rechtsgebieden waar we actief zijn, met name op het gebied van arbeid, werkgelegenheid, mensenrechten, lonen, milieu en gezondheid en veiligheid.

 

Voor meer informatie over onze verplichtingen :

 

Ons MVO-beleid voor de Groep

MVO Kolmi Hopen