Onze commerciële inzet

Bij Kolmi Hopen willen we er samen voor zorgen dat de wereld veiliger en gezonder wordt door consistente en betrouwbare bescherming te bieden.
MVO Kolmi Hopen

Anticorruptiebeleid
 

De doelstellingen

Het wereldwijde anti-omkopingsbeleid ondersteunt de inzet van Medicom Group Inc. en haar dochterondernemingen zoals Kolmi Hopen om op ethische wijze, met de grootst mogelijke integriteit en in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot omkoping zaken te doen.

Dit omvat het niet verrichten (of aanbieden) van betalingen of het leveren (of aanbieden) van goederen of diensten van waarde, direct of indirect, om zaken te verkrijgen of te behouden of anderszins een oneerlijk of concurrentievoordeel te behalen.  

Daarom is Kolmi Hopen, via de Medicom Groep, verplicht om geen enkele vorm van corruptie, actief of passief, in de publieke of private sector te tolereren.

Gedragscode voor onze leveranciers
 

De doelstellingen

Kolmi Hopen, via de Medicom Groep, wil samenwerken met leveranciers en zakenpartners die ons streven naar de hoogste ethische normen en integriteit delen.

De gedragscode voor leveranciers beschrijft onze verwachtingen van derden met wie wij samenwerken, waaronder leveranciers, aannemers, dienstverleners, consultants, adviseurs en andere zakenpartners, alsmede hun respectieve werknemers en onderaannemers die namens hen werken. Wij verwachten van onze leveranciers dat zij werken volgens de hoogste wettelijke, ethische en professionele normen, dat zij zich houden aan onze filosofie van maatschappelijk verantwoord ondernemen en aan de tien beginselen van het United Nations Global Compact.

MVO Kolmi Hopen